3. OKTOBRIS
12:00 - 17:00

PROFESIONĀLAS ZINĀŠANAS UN IZPRATNE

Ko lelles var piedāvāt 21. gadsimtam? 

Dr. Anna Ivanova-Brašinska, režisore, producente,  leļļu teātra pētniece, lektore (Somija)
 
Leļļu teātris ir viens no visstraujāk augošajiem mākslas žanriem Eiropā. Ne tikai leļļu, bet arī laikmetīgās dejas, cirka un vizuālā teātra veidotāji paplašina savu skatuves valodu, aicinot uz skatuves dažādus "pārveidotus tēlus". Aktieri, kas nav cilvēki, šķiet ideāli piemēroti, lai nodotu skatītājiem vishumānistiskākos mākslinieciskos vēstījumus.

Mācīties no ēnām. Teātra epistēmiskais statuss un funkcija Platona alā un mūsdienu Latvijā

Sofija Anna Kozlova, filosofe, publiciste (filosofijas žurnāls "Tvērums,  Latvija)

Theatrum mundi jeb pasaules teātra ideja, kā pirmsākumi meklējami Platona alas alegorijā, bet sekas post-patiesīgajā Instagram realitātē, kā metaforisks salīdzinājums ir vispārpieņemts un iestrādāts gan kristīgajā, gan postmodernajā izpratnē par pasauli, nereti – lai ilustrētu cilvēku neziņu un nespēku Dieva vai kapitāla priekšā. Pētījuma pamatā ir Platona pētnieces Veritijas Hartas (Verity Harte) izvirzītais pieņēmums, ka pirmajā pasaules teātrī – Platona alas alegorijā – teātris nepiedāvā tik sašķobītu pasaules skatu, kā pieņemts domāt. Kaut arī skatītāji paši sevi un pasauli pazīst tikai pēc ēnām, tomēr, kā atklāj skatītāju precīzais valodas lietotājs, ēnās tiem atklājas lietu patiesās atšķirības. Tas aicina pārvērtēt, kādu epistēmisko funkciju teātris veic arī mūsdienās un kādu pasauli tas rada.

Dialogi ar materiālu

Dr. Sodja Zupanc-Lotker, PhD, telpiskās dramaturģijas eksperte (Prāgas Universitāte, Čehija)

Šajā lekcijā - par to, kā veidojas dramaturģija, ja tā nebalstās uz lugu un stāstījumu. Kā attīstīt materiālu izrādes struktūrā, procesā un žestā? Kāda ir skatītāju pieredze šajā situācijā? Strādājot ar čehu leļļu meistaru tradīcijām, kur materiāls, parasti koks, ir vadošais elements, attīstīsim dramaturģiskās stratēģijas "strādāšanai no materiāla". Pētīsim šīs stratēģijas - ne tikai kā radošo procesu, bet arī kā pamatu dinamiskām attiecībām ar skatītājiem un, visbeidzot, kā veselīgu iespēju radošam dialogam ar vidi.

Jauktie mediji un laikmetīgais leļļu teātris

Žilvinas Vingelis, vizuālo eksperimentu teātra KOSMOS THEATRE dibinātājs un mākslinieciskais vadītājs, Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas pasniedzējs (Lietuva)

Dažādās leļļu teātra prakses formas arvien vairāk atdzimst ne tikai laikmetīgajā vizuālajā teātrī, digitālajā, transmediālajā teātrī un/vai citās skatuves mākslas formās, bet arī dažādos laikmetīgos multimediju kontekstos, piemēram, kino, interaktīvās instalācijās, virtuālajā un papildinātajā realitātē, animācijā, datorspēlēs un citur. Šajā lekcijā runāsim par leļļu teātra alternatīvām un plašo kontekstu, kurā leļļu teātra brīnumi negaidīti var dzimt tālu ārpus ierastajām leļļu teātra sienām.

Ne katram māksliniekam jācīnās…

Antonio Bechtle, BM Boutique radošais direktors un partneris (Peru) 

Lielākā daļa mākslinieku saskaras ar grūtībām, pārdodot savu mākslu, jo labākais veids, kā kaut ko pārdot, ir pielāgot to patērētāja vajadzībām, un viņi nevēlas kompromitēt savu darbu, lai padarītu to "pārdodamāku". Taču ir daži triki un citas darbības, kas var palīdzēt atrisināt šo problēmu.

Jaunais Rīgas Cirks. Pieredzes stāsts

Māra Pāvula, Rīgas Cirka valdes priekšsēdētāja (Latvija)

Cirks mūsu apziņā saistāms ar neskaitāmiem stereotipiem, ko veidojusi ne tikai mūsu pieredze, bet arī cirka atspoguļojums kino un literatūrā. Tomēr šis tēls ir ļoti tāls no laikmetīgā cirka realitātes. Kā mainīt tik stipri iesakņojušos priekšstatu par šo mākslas žanru? Vai esošie stereotipi ir šķērslis vai tieši otrādi – palīgs jauna naratīva veidošanā?  Ar šiem jautājumiem Rīgas cirka komanda nodarbojas kopš 2017. gada, kad tika aizsākts darbs pie jaunas cirka mākslas stratēģijas īstenošanas, paredzot konceptuālas pārmaiņas ne tikai infrastruktūrā, bet arī mākslinieciskajā saturā un organizācijas funkcijā. 

4. OKTOBRIS
10:00 - 16:00

LAIKMETĪGAIS TEĀTRIS  VĒRTĪBU NESĒJS

Teātris, ekoloģija un ilgtspēja. Kas mums rūp?

Kitija Balcare, teātra kritiķe un pētniece, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts (Latvija)

Augot ekoloģiskajiem draudiem, aug arī nepieciešamība pēc pārmaiņām kultūras jomā, tostarp skatuves mākslā. Līdz ar to teātrim kā kopīgās iztēles praksei šodien ir jāmeklē atbildes ne tikai uz jautājumu, kas mēs esam, bet arī kur mēs esam, veicinot skatītājā ekoloģisko apzinātību. Lai runātu teātrī par ekoloģiju jeb cilvēka un vides mijattiecībām, nepieciešama arī ētiski radīta un atbildīgi veidota mākslas forma, kura sakņojas ilgtspējas principos. Ekoteātris ir veids, kā runāt ar skatītāju kā saturā, tā formā par šī brīža vides izaicinājumiem, turklāt iekļaujošā veidā. Jo rūpes par vidi ir arī rūpes par pašu cilvēku.
Šis būs stāsts par to, kā teātrī spert pirmos soļus ilgtspējas virzienā, apzinoties savu ekoloģisko pēdu.

Skatuve kā droša vieta un vide

Jolanta Armande, klīniskā psiholoģe, organizāciju trenere (Latvija, Beļģija)

Teātris kā droša vieta ikvienam - ko tas īsti nozīmē? Un kā to savienot ar vēlmi būt nevis sterili drošai, bet gan drosmīgi drošai videi? Tādai, kurā skatītāji tiek rosināti iet ārpus komforta zonas un izpētīt jaunas, varbūt pat iepriekš neapzinātas sevis un dzīves daļas. Droša vieta ir nepieciešama drosmīgām lietām - grūtām sarunām, attiecībām, pašizpausmei un zinātkārei. Tāpēc šajā lekcijā runāsim par to, kā savienot drošību un drosmi.

Ceļā uz eko-radošumu teātra un izrāžu dizainā

Dr. Tanja Bīra, ekodizainere un kopienas māksliniece (Austrālija)

Šajā prezentācijā tiks pētīts, kā ekoloģiski radošus procesus var īstenot tradicionālos un paplašinātos izrādes veidošanas kontekstos. Eko-radošums ir ekoscenogrāfijas pamatkoncepcija, kas mudina teātra māksliniekus domāt tālāk par lineāriem, resursus patērējošiem ražošanas un darbības veidiem, lai apvienotu māksliniecisko inovāciju ar ekoloģisko pārveidi. Balstoties uz virkni pasaules mēroga gadījumu izpēti, mēs pētīsim, kā ekokreativitāti var izmantot visos scenogrāfijas aspektos, tostarp scenogrāfijas, kostīmu, leļļu, gaismu un skaņu dizainā. Šie piemēri un atziņas parādīs iespējas, kā izrāžu veidošanas procesus pārveidot klimata pārmaiņu pasaulē.

Sākotnēji izglītojusies kā performanču dizainere un kostīmu māksliniece, Tanja arvien vairāk strādā starpdisciplināri, sadarbojoties ar ainavu arhitektiem, pilsētvides ekologiem un dārzkopjiem, lai aktualizētu vides jautājumus. Viņas ievērojamākais projekts ir "Dzīvā skatuve" - globāla iniciatīva, kas apvieno telpisko dizainu un dārzkopību un iesaista kopienu, lai radītu pārstrādājamas, bioloģiski noārdāmas, bioloģiski daudzveidīgas un ēdamas pasākumu telpas.

Piekļuve teātrim. Kā padarīt to pieejamu ikvienam?

Santa Remere, LJTI mākslinieciskā vadītāja, "Homo Novus" kuratore (Latvija)

Vārds “piekļūt” nozīmē gan pievirzīties tuvāk, nonākt kādā vietā, gan pakāpeniski, pārvarot grūtības, kaut ko iepazīt vai saprast, gan iegūt otra uzticību. Latvijā joprojām ir daudzas sabiedrības grupas, kam nav “piekļuves” kultūrai visās šajās nozīmēs, un tieši teātris, kurš it kā cenšas veidot dialogu ar sava laika sabiedrību, realitātē ir ilgstoši sarunājies tikai ar izredzētajiem.
Latvijas Jaunais teātra institūts, kas kopš 1995. gada veido arī Starptautisko laikmetīgās skatuves mākslas festivālu “Homo Novus”, ir pastāvīgi mēģinājis lauzt priekšstatus un aizspriedumus par to, kur, kāds un kas var būt teātris. Festivāla veidotāji jau ilgus gadus ir strādājuši ar daudzveidīgām kopienām un ārpus tradicionālā teātra telpām, tomēr tikai pēdējos četrus gadus šī mērķtiecīgi izvirzīta kā apzināta prioritāte.

Šis būs stāsts par to, kādas pārmaiņas un kādus ieguvumus sniedz stingra nostāja pieejamības jautājumos un kādus soļus iespējams izveikt arī ar ierobežotiem resursiem.

Kā objekti palīdz mums runāt par "tabu" tēmām?

Išmaels Falke, vizuālā un objektu teātra mākslinieks, dramaturgs, režisors, aktieris (Somija)

Šajā lekcijā aplūkosim mūsu civilizāciju kā simbiozi starp cilvēku un priekšmetiem. Runāsim par to, cik būtiska ir priekšmetu izmantošana teātrī, lai pievērstos politiski un emocionāli izaicinošām tēmām. Kā mēs varam palikt politiski aktīvi, bet vienlaikus izvairīties no iekrišanas tabu slazdos, izmantojot uz skatuves ne-cilvēku aktierus.
Leļļu teātrī ir senas tradīcijas izteikt aizliegto, piešķirot runātāja balsi ne-cilvēkam. Šajā lekcijā pētīsim, kā šo tradicionālo prasmi var paplašināt ar mūsdienu teātra līdzekļiem. Kā objekts un materiālie naratīvi darbojas kā instrumenti, lai no jauna definētu cilvēces vēsturi, ētiku un vērtības.

Satikt citbūtni. Teātris ekokrīzes apstākļos

Krista Burāne, dokumentālā teātra un kino režisore, starpdisciplināru mākslas projektu autore (Latvija)

Uzstāšanās laikā meklēsim atbildes uz jautājumu par to, kā mainās teātra loma ekoloģiskas krīzes apstākļos, kādi pavērsieni skatītāju apziņā ir iespējami, ja par mākslinieciskajiem līdzekļiem tiek izvēlēta dokumentalitāte un līdzdalība, bet par saturu - stāsti, kuru centrā ir citbūtnes - tie dabas pārstāvji, kas nav cilvēki.
Krista analizēs savu pieredzi, veidojot izrādes, kuru centrā cilvēka un dabas attiecības - "Noktirne", "No tā laika koki vairs nerunā" un "Visi putni skaisti dzied".
Pilna konferences programma