MEISTARKLASES

1. - 2. OKTOBRĪ (10.00 - 17.30) Latvijas Leļļu teātris organizē 3 praktiskas DARBNĪCAS-MEISTARKLASES:

  • dramaturgiem, teātra zinātniekiem un kritiķiem

  • scenogrāfiem un māksliniekiem 

  • režisoriem un aktieriem

Katras darbnīcas ietvarā - lekcijas, piemēru analīze, diskusijas, praktiski uzdevumi, darbs ar dažādiem materiāliem, demonstrācijas, atgriezeniskā saite un teorētiski zināšanu nostiprinājumi.

Darbnīcas vadīs starptautiski atzīti laikmetīgā teātra eksperti. 

EUR 249,99

(iekļaujot PVN un interneta tirdzniecības komisijas maksu)


Cenā iekļauti nepieciešamie materiāli, kafijas pauzes.

KOPRADES UN OBJEKTU TEĀTRA DRAMATURĢIJA

Sodja Zupanc-Lotker (Čehija)

Kam:

Dramaturgiem, teātra zinātniekiem, kritiķiem

Norises laiks:

1. un 2. oktobris, 10:00 - 17:30 (ar kafijas pauzēm)

Norises vieta:

Raiņa un Aspazijas māja (sētas namiņš)
Baznīcas ielā 30

Mērķi:

Padziļināt izpratni par laikmetīgā teātra valodu un izteiksmes līdzekļiem,  gūt ieskatu jaunās teātra dramaturģijas veidošanas stratēģijās, izmēģināt praktiskas pieejas un rīkus.

Dalībnieku skaits:

20

Koprades dramaturģija nebalstās uz tradicionālu tekstuālu teātra lugu, bet gan tiek "radīta" no dažāda veida materiāliem  - mēģinājumos, dialogā, sadarbības procesos. Formas, kas rodas procesa rezultātā, ir ļoti dažādas: konceptuālais teātris, objektu teātris, līdzdalības teātris, dokumentālais teātris, vides teātris un tā tālāk. Koprades procesā parasti iesaistās veselas komandas, kas savstarpēji kooperējas, un radošais process bieži vien tiek pabeigts tikai kopā ar skatītājiem, tiem nereti uzņemoties līdzradītāja lomu.Šī darbnīca fokusējas uz dialoga iespējamību radīšanu izrādes veidošanas procesā - ne tikai starp cilvēkiem, bet arī starp cilvēkiem un materiāliem. Šeit mākslinieks nav idejas nesējs, bet gan cilvēks, kas rada saistībā un kopā ar citiem, lietām un apkārtējo realitāti. Dalībnieki tiks iepazīstināti ar koprades dramaturģijas pamata stratēģijām: materiāla  uzklausīšana un potenciāls, sadarbības domāšana, domāšana darot un citām. Darbnīcas gaitā izmēģināsim dažādas "sastāvdaļas", kā piemēram, fotogrāfijas, stāstus, materiālus, filmas, atsauces, citātus, dažādas sagataves, kustības, telpas, idejas, sapņus, pusgatavas domas, aizmirstas vēlmes un iekāres, lai kopradītu teatrālās situācijas un izpētītu ideju par daudzveidīgu realitāti teātrī.

Doc. Sodja Zupanc-Lotker, Ph.D., pasniedz koprardes un objektu teātra dramaturģiju un vada maģistra studijas Prāgas skatuves mākslas akadēmijā (DAMU KALD). Kā dramaturģe darbojas neatkarīgos teātra, dejas un izstāžu projektos kopā ar Fredrik Floen, Julian Hetzel, Jan Mocek, Wojtek Ziemilski, Temporary Collective u.c.. No 2008. līdz 2015. gadam bijusi Prāgas performanču dizaina un telpas kvadriennāles mākslinieciskā direktore.

Sodja lasījusi lekcijas un vadījusi darbnīcas Jeila Drāmas skolā, Karaliskajā Centrālajā runas un drāmas skolā, Islandes Mākslas akadēmijā, Norvēģijas Teātra akadēmijā un citur. Viņas pētījumi aptver telpisko dramaturģiju, kostīmu un materiālu iedarbību (agency), scenogrāfijas stratēģiju, dramaturģiju un pētniecību.

EKOSCENOGRĀFIJAS DARBNĪCA

Dr. Tanja Bīra (Austrālija)

Kam:

Scenogrāfiem, dizaineriem un māksliniekiem, kuri iesaistīti izrādes ražošanas procesā

Norises laiks:

1. un 2. oktobris, 10:00 - 17:30 (ar kafijas pauzēm)

Norises vieta:

Latvijas Mākslas akadēmija
Kronvalda bulvāris 4

Mērķi:

Sniegt zināšanas un iedvesmu ekoloģiskai apzinātībai scenogrāfijā un dizainā, radīt ierosmi jauniem dizaina konceptiem un risinājumiem.

Dalībnieku skaits:

20

Ekoscenogrāfija ir jauna pieeja teātra veidošanai, kas cenšas izšķīdināt šķietamās robežas starp māksliniekiem, materiāliem, skatītājiem un plašāku ekosistēmu, paplašinot radošo atbildību un rosinot pārdomas par to, kā mēs veidojam darbu un komunicējam ar tā starpniecību.

Šī darbnīca ir par ekoloģiskās domāšanas radošu pielietojumu izrādes dizainā. Darbnīcas gaitā dalībnieki izstrādās konceptuālas idejas, reaģējot uz īsām ludziņām un tekstiem, kuros aplūkotas ekoloģiskas tēmas. Iepazīsies ar ekoscenogrāfijas koncepciju (ekoloģisku izrāžu dizainu), kas radošajos procesos integrē koprades (pirms-izrādes), svinēšanas (izrādes) un izplatīšanas (pēc-izrādes) ciklus.  Pētīs ekoscenogrāfijas idejas un prakses, kā arī radīs dizaina koncepcijas. Sarunas, idejas un praktiski darbi rosinās diskusijas par scenogrāfijas nākotni klimata pārmaiņu pasaulē. Katrs dalībnieks varēs pievērsties jebkuram viņu interesējošam skatuves dizaina aspektam, tostarp (bet ne tikai) scenogrāfijai, kostīmu, leļļu, skaņas un gaismas dizainam.

Rezultāts, kuru dalībnieki prezentēs - izstāde, izrāde vai to kombinācija. Te varēs būt gan roku skices, mēroga modeļi, digitāli attēli, no dažādiem materiāliem izgatavoti kostīmi un lelles, eksperimentāli prototipi, skaņas fragmenti un scenogrāfiski priekšnesumi.

Dr. Tanja Bīra (Austrālija) ir ekodizainere un kopienu māksliniece, patlaban vecākā pasniedzēja Kvīnslendas Mākslas un dizaina koledžā (Queensland College of Art and Design) un viena no Griffith Universitātes Performance + Ecology Research Lab (P+ERL) direktorēm.

Izglītojusies kā performanču dizainere un kostīmu māksliniece, Tanja arvien vairāk strādā starpdisciplināri, sadarbojoties ar ainavu arhitektiem, pilsētvides ekologiem un dārzkopjiem, lai aktualizētu vides jautājumus. Viņas ievērojamākais projekts ir "Dzīvā skatuve" - globāla iniciatīva, kas apvieno telpisko dizainu un dārzkopību un iesaista kopienu, lai radītu pārstrādājamas, bioloģiski noārdāmas, bioloģiski daudzveidīgas un ēdamas pasākumu telpas.

Tanjas kā dizaineres, pedagoģes un pētnieces karjera balstās vairāk kā 20 gadu ilgā teātra praksē Austrālijā, Eiropā un Apvienotajā Karalistē. Viņas inovatīvā ekoscenogrāfijas koncepcija ir iekļauta daudzās programmās, izstādēs, rakstos un platformās visā pasaulē. Viņa ir grāmatas Ekoscenography: An Introduction to Ecological Design for Performance (Palgrave Macmillan, 2021) autore.

KĀ STĀSTĪT STĀSTU AR IEROBEŽOTIES MATERIĀLIEM. ES ESMU STĀSTS

Išmaels Falke (Somija)
Dr. Anna Ivanova-Brašinska (Somija)

Kam:

Režisoriem un aktieriem

Norises laiks:

1. un 2. oktobris, 10:00 - 17:30 (ar kafijas pauzēm)

Norises vieta:

LKA Teātra telpa “Zirgu Pasts”
Dzirnavu ielā 46

Mērķi:

Sniegt impulsu un rīkus jaunu pieeju izmantošanai izrādes radīšanā; apgūt specifiskus vizuālās kompozīcijas instrumentus izrādes stāsta radīšanā. Iedvesma un ievirze katra individuālam solo darbam.

Dalībnieku skaits:

20


Laikmetīgais leļļu teātris tiecas ārpus robežām un definīcijām. Objekti, materiāli, dažādas realitātes ir rīki, kas iedvesmo, rosina un padara iespējamu sarunu par kontraversiālām, neviennozīmīgām, tabu tēmām. Vai vienmēr vajadzīga plaša materiāli tehniskā bāze, lai radītu izcilu mākslas darbu?

Šajā darbnīcā - par algoritmiem un principiem, kas palīdz radīt unikālu, spilgtu stāstu, izmantojot ierobežotu materiālu avotu. Kā un kāpēc konfrontēt esošos naratīvus? Kā saskaņotas un unikālas skatuves valodas attīstība var piedāvāt jaunu skatījumu uz jau daudz apspriestiem jautājumiem?

Šajā darbnīcā mēs strādāsim ar vairākiem specifiskiem vizuālā stāsta kompozīcijas instrumentiem. Mēs spēlēsimies un eksperimentēsim ar šiem rīkiem un atbildēsim uz šādiem jautājumiem:
Kā izmantot režiju, atkārtojumu un veidot vizuālās informācijas secības?
Kā apvienot vizuālās zīmes ar tekstu, ķermeņa un fizisko izteiksmi?
Kā ar vizuālām zīmēm izveidot telpas izmantošanas noteikumus?
Kā atšifrēt vizuālo simbolu kodu un atkārtoti izmantot tos uz skatuves?

Darbnīcas otrajā daļā "Es esmu stāsts: ceļā uz solo izrādi" dalībnieki strādās pie savas solo izrādes veidošanas.


Išmaels Falke
(Somija) ir vizuālā un objektu teātra mākslinieks, dramaturgs, režisors, aktieris. Turku Starptautiskā leļļu festivāla (TIP-Fest) mākslinieciskais vadītājs, Tehdas Teatteri (Somija) mākslinieciskās padomes loceklis, Grus Grus teātra asociācijas (Somija) valdes priekšsēdētājs.

Kopš 2005. gada viņš strādā leļļu/vizuālā/objektu teātra jomā, īstenojot projektus Somijā un desmitiem citu Eiropas, Tuvo Austrumu un Amerikas valstu, un ir saņēmis plašu atzinību un vairākas starptautiskas balvas.

Išmaelu interesē provokatīvas, pretrunīgas un tabu tēmas, objekti un materiāli kā stāstu stāstīšanas un mītu rekonstrukcijas līdzeklis. Falke ir publicējis arī teātra lugas un pedagoģisko teātra literatūru, kā arī strādā kā mūsdienu leļļu teātra pasniedzējs. Kopš 2006. gada viņš vada laikmetīgās leļļu teātra kursus un vizuālā teātra darbnīcas Somijā un ārzemēs, sākot no teātra akadēmijām Kubā un Somijā līdz pat darbnīcām īpašām profesionālām grupām.

Dr. Anna Ivanova-Brašinska (Somija), mākslas vēstures un mākslas kritikas doktore, Somijas UNIMA goda locekle (kopš 2014. gada), Starptautiskā marionešu institūta piešķirtās Transmisijas balvas laureāte (2021). Režisore, pedagoģe, producente un pētniece leļļu mākslas jomā.
Anna jau vairāk nekā 30 gadus strādā profesionālajā leļļu teātrī un teātra izglītībā. No 1995. līdz 2001. gadam viņa bija Sanktpēterburgas Teātra mākslas akadēmijas profesore un Leļļu teātra katedras vadītāja. No 2001. līdz 2015. gadam viņa ir pasniegusi Turku Mākslas akadēmijā (Somija) un turpina rakstīt par leļļu teātri, uzstājas ar publiskām prezentācijām, vada seminārus par vizuālo stāstu stāstīšanu, kā arī režisē vizuālā un leļļu teātra izrādes (Somija, Itālija, Spānija, Lietuva, Horvātija, Igaunija, Polija, Francija, Lielbritānija, Norvēģija un Krievija).